Kaardid Kaardikihid allalaadimiseks

Kaardikihid allalaadimiseks

Prindi

Kaardikihtide vaatamiseks võib kasutada ühte neist vabavarana levitatavast tarkvarast:

1. Metsaregistri eralduste piirjooned (MapInfo). Andmed uuendatakse iga kuu esimesel nädalal.

2. Veepoliitika Raamdirektiivi nõuetele moodustatud veekogumite ning vesikondade kaardikihid.
Kaardikihid on toodud vesikondade kaupa, jõgede ja järvede kogumid lisaks Eesti
siseselt kasutatavatate alamvesikondade kaupa.

Lisainfot Veepoliitika Raamdirektiivi kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

3. Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 inimekvivalendi (ie).

4. Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 inimekvivalendi (ie).

Lisainfot reoveekogumisalade kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.