Kütitud isendite arv: põder

Prindi

Kütitud põtrade arv 5815 isendit oli eelnenuga võrreldes 11% võrra väiksem, kuid õnneks siiski suurem kui aasta tagasi põdra arvukuse olulisele langusele viidanud seireandmetele tuginevalt arvukuse kiire langemise vältimiseks soovitatud tagasihoidlik miinimum küttimismaht. Varasemast asurkonna koosseisust lähtudes, järskude muutuste vältimiseks ja looduslähedase tasakaalu hoidmiseks soovitati 2014. aastal eri maakondades küttida pulle 33-35%, lehmi 32-35%, vasikaid 30-34%, hälbega soovitusest mitte üle ±3 ühiku. Keskmiseks küttimisstruktuuriks kujunes pulle 35,7%, lehmi 32,4% ja vasikaid 31,9%, kusjuures esmakordselt pärast 2000. aastat kütiti vasikaid lehmadest vähem.