Kütitud isendite arv: karu

Prindi

2014. aastal kütiti kokku 36 karu, limiit oli 40. Möödunud kahe aasta küttimiskvoodi vähendamine 40-ni oli seotud eesmärgiga peatada arvukuse langustrend, mis oli tekkinud varasemal kolmel aastal aina suurenenud küttimissurve tõttu. Säilitamaks karuasurkondade elujõulisus, on vajalik vältida juurdekasvumäära ületavat küttimismahtu ja hoida küttimisvalimi sooline-vanuseline struktuur võimalikult sarnane loodusliku asurkonna struktuurile.

 


Vt lisaks: