Kütitud isendite arv: hunt

Prindi

2014. aasta jahihooajal kütiti kokku 38 hunti ning maksimaalselt lubatav küttimiskvoot oli 55 isendit. See kvoot sisaldas ka Keskkonnaameti välja antud jahihooajaväliseid erilube, mille alusel kütiti kokku kaks isendit Saaremaal ja üks Hiiumaal.

 

Hundi tekitatud kahjustuste hulk karjakasvatusele näitab kerget tõusu, seda aga peamiselt saarte arvel. Kui vaadelda Eesti mandriosa eraldi, siis on kahjustused jätkuvalt vähenenud. Kahjustuste vähenemise peamisteks põhjusteks võib pidada hundi arvukuse langust, rakendatud karja kaitsemeetmeid ning metskitse arvukuse tõusu, mis on parandanud looduslikku toidubaasi.

 


Vt lisaks: