Kütitud isendite arv: metskits

Prindi

Pärast metskitse arvukuse järsku langust 2010. ja 2011. a lumerohkete talvede järel viimase kolmekümne aasta madalaimale tasemele langenud kütitud metskitsede arv on koos asurkonna seisundi paranemisega ning asustustiheduse tõusuga oluliselt suurenenud. Viimasel 2014. jahihooajal kütiti Eestis 4072 metskitse, mis on aasta varasemaga võrreldes üle 40 % enam. Kuigi kütitud metskitsede arv suurenes eelnenud jahihooajaga võrreldes kõikides maakondades, püsisid ka 2014. a küttimisintensiivsuses suured maakondade vahelised erinevused. Taaskord kütiti kõige rohkem metskitsi Saare-, Tartu- ja Jõgevamaal, kõige tagasihoidlikum ja eelnimetatutega arvuliselt ca kümme korda madalam oli metskitsede küttimine Järva- ja Hiiumaal.

 


Vt lisaks: