Metskitse jäljeindeks

Prindi

Indikaator näitab ruutloendusel loendatud metskitse jäljeridade arvu.

 

Korrigeerimata jäljeindeks – ruutloenduse käigus loendatud keskmine jäljeradade arv 1 km loendusmarsruudi kohta.
Korrigeeritud jäljeindeks on loendusmarsruudiga ristuvate jäljeradade arv 1 km loendusmarsruudi kohta jagatud jälje vanusega päevades (24h -1; 36h - 1,5; 48h – 2; 60h - 2,5). Alates 2013.aastast arvutatakse jäljeradade võimaliku maksimaalse vanuse suhtes korrigeeritud jäljeindeksite väärtused.

 

Elupaigana eelistab metskits mosaiikset kultuurmaastiku (põldudevahelised metsatukad, metsaservad), väldib suuri metsi. Üldiselt paigatruu. Talvel võivad liituda suurteks karjadeks (20...30 isendit), mis kevadel lagunevad. Suvel elavad emasloomad koos talledega eraldi, sokud kas üksi või harva kahe kolmekesi koos. Sügisel peale jooksuaega moodustuvad uuesti segakarjad.

 

Juba teist talve järjest jäi kesiste lumeolude tõttu enamuses jahipiirkondades talvine ulukite jäljeradade loendus ehk ruutloendus tegemata, mistõttu tõsiselt võetavaid järeldusi metskitse arvukusdünaamika muutuste kohta viimastel aastatel ruutloenduse jäljeindeksite põhjal teha ei ole võimalik. Seda enam, et 2015. ruutloenduse käigus läbitud loendusruutudest vaid 55% olid sellised, mis läbiti ka 2014. aastal.