Punahirve arvukus (ümardatud)

Prindi

Indikaator näitab punahirvede arvukust Eestis, mille aluseks on jahimeeste hinnang talvisele arvukusele.

 

Euroopa punahirv elab lagendikega vahelduvas alusmetsarohkes lehtpuu-segametsas, raiesmikel, sageli põldudel ja heinamaadel. Eluviis suhteliselt paikne, karjaline – üks lehm koos mitme aasta järglastega, pullid elavad eraldi, v.a jooksuajal.

 

Jahimeeste hinnang punahirve arvukusele talve lõppedes on Eestis kokku alates 2010. a püsinud üsna samal 3000 isendi tasemel. Tuleb aga tähele panna, et nii arvukustrendides kui ka küttimismahtude muutustes on olukord saartel ja mandriosas väga erinevad. Kõrge punahirve asustustihedusega Saare- ja Hiiumaal on hirvede küttimise intensiivsus juba aastaid olnud ligilähedane asurkonna juurdekasvuvõimele, hõreda ja lünkliku asustustihedusega mandril on seni kütitud tagasihoidlikult ning selgelt alla asurkonna juurdekasvu ja/või sisserände määra. Seda on ilmekalt näha ka viimase aasta seireandmetest. Näiteks kui mandril kütiti viimasel jahihooajal 195 punahirve, mis on 65 looma enam kui aasta varem, siis saartel kütiti mullusega võrreldes sisuliselt sama suurusjärgu võrra (68) vähem. Jahimeeste hinnang hirve arvukusele on võrreldes eelmise aastaga kasvanud nii saartel kui ka mandril, kuid koguarvus on mandril ülestäheldatud loomade osakaal märgatavalt tõusnud.