Põdra arvukus (ümardatud)

Prindi

Indikaator näitab põtrade arvukust Eestis, mille aluseks on jahimeeste hinnang talvisele arvukusele.

 

Põtrade elupaikadeks on jõgede-, järvede-, sooderikkad suuremad metsaalad ka noorendikud ja võsastikud. Sagedasti võib teda kohata ka metsade lähedusse jäävatel põldudel. Talvel liigub ta kuivemates ja suvel märjemates kohtades.

 

Jahimeeste poolt 2015. a kevadel antud hinnang põdra arvukusele oli 12060 isendit, mis eelnenud aastaga võrreldes 3,5% suurem. Maakondadest on arvukushinnang suurenenud enim Lääne-Viru- ja Jõgevamaal, veidi langenud aga vaid Hiiumaal.