Metssea arvukus (ümardatud)

Prindi

Indikaator näitab metssigade arvukust Eestis. Metssigu loendatakse kevadel peale jahihooaega ja enne sigimisperioodi. (graafikul on arvukus 2015. aasta kevadel)

 

Metssead eelistavad elupaigana on niiskeid lopsaka alustaimestikuga kuuse-, leht- ja  segametsasid, samuti sooservasid, ja veekogude kaldaid. Suvel võib neid kohata niisketes leht- ja segametsades, talvel tiheda alustaimestikuga kuusikutes.

 

Kui katku (SAK-i) kolletes oli 2015. a kevadeks metssea arvukus kohati drastiliselt langenud, siis riigis tervikuna näitasid erinevad jälgitavad seireparameetrid pigem metssigade arvukuse kasvu. Aasta taguse ajaga võrreldes suurenes 2015. a isegi jahimeeste poolt jahihooaja lõppedes antav metssigade arvukuse hinnang ning seda vaatamata intensiivsele metssigade küttimisele eelnenud jahihooajal, mil Eestis lasti kokku pea 25 000 metssiga. Maakonniti näitasid jahimeeste poolsed arvukushinnangud suurimaid tõuse Pärnu-, Lääne- ja Saaremaal, suurimat langust aga SAK-st mõjutatud Valgamaal.