Ilvese pesakondade arv

Prindi

Indikaator näitab ilvesepesakondade arvukust Eestis. Pesakondade arvukus annab võrreldes absoluutarvukuse hinnangutega täpsema pildi liigi tegelikust levikust ning asurkondade elujõulisusest.

 

Ilves eelistab elupaigana tihedaid okaspuumetsi, kuid neid võib kohata ka segametsades. Eestis asustab ilves kogu mandrit ja saari. Väikseim on ilveseasurkond Saaremaal, kus viimastel aastatel pole registreeritud ühtegi pesakonda.

 

Tingituna ilveste arvu vähenemisest võeti liik 1937. aastal kaitse alla. Siiski hakkas ilvese arvukus tõusma alles 1970. aastatel. Kui aastatele 2003-2008 oli iseloomulik ilvese arvukuse püsiv tõus, siis 2009 kuni 2013 ilvese pesakondade arv vähenes. Ilvese arvukuse vähenemise peamiseks põhjuseks on metskitse kui ilvese põhisaaklooma arvukuse oluline langus, mis on olulisel määral suurendanud noorte suremust ja selle kaudu alandanud populatsiooni juurdekasvumäära.
Seire andmetel oli 2014. aastal sügisel Eestis 61 ilvese pesakonda, aasta varem oli neid 46. Vaatlusandmeid edastanud jahipiirkondade arv oli võrreldes varasema aastaga mõnevõrra tõusnud, kuid siiski jätkuvalt puudulik Hiiumaal, Viljandimaal ja Raplamaal, mistõttu võib neis maakondade ja nende tõttu ka kogu Eestis olla tegemist kerge pesakondade arvu alahindamisega.