Uuendusraiete pindala statistilise metsainventeerimise (SMI) andmetel

PrindiUuendusraiete pindala eksperthinnang