Raiutud tagavara statistilise metsainventeerimise (SMI) andmetel

PrindiRaiutud tagavara eksperthinnang